W roku akademickim 2017/2018 Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ uruchomił nowy kierunek studiów inżynierskich Advanced Biobased and Bioinspired Materials (ABIOM).

Studia na kierunku ABIOM są realizowane w języku angielskim. Program ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. Studenci zdobywać będą wiedzę niezbędną w projektowaniu, wytwarzaniu i analizie właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym. Zdobędą również wiedzę z zakresu ich zastosowania oraz sposobach utylizacji. Dodatkowo program kształcenia uwzględnia wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

Studentom oferowane będą wykłady prowadzone przez przedstawicieli przemysłu, praktyki oraz semestr mobilny realizowany we współpracy z uniwersytetami partnerskimi w kraju i za granicą. Program kierunku ABIOM jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia PBL/DT (Problem Based Learning/Design Thinking). Umożliwia to studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracę w grupie. Dzięki wsparciu władz PŁ Wydział Chemiczny stworzył specjalnie wyposażoną pracownię PBL/DT.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego kierunku studiów na Wydziale Chemicznym PŁ.